کاربران عزیز، شما می توانید #مستند نحوه تربیت و استفاده از #سگ_راهنما برای #نابینایان را با زبان #فارسی و در ۳ قسمت از #IGTV (تلویزیون اینستاگرام مجموعه ی #blindness_skills به نظاره بنشینید. لینک قسمت اول: https://www.instagram.com/tv/B7egKlggmkx/?igshid=1f2jjcq8229qk لینک قسمت دوم: https://www.instagram.com/tv/B7ekgINAKTD/?igshid=1jy1oguao31zo لینک قسمت سوم و پایانی: https://www.instagram.com/tv/B7el6VqAj0X/?igshid=gf376on181jz لطفا نشر دهید. با شما، تا رسیدن به استقلال کامل. شناسه ی دریافت پیشنهاد و محتوای آموزشی، @Blind_shop لینک کانال: @blindness_skills لینک گروه: @blindness_skills1

0 نظر