‌ آموزش صوتی در مسیر #بورس، گام دوم، ورود به پنل کارگذاری جهت اضافه کردن دیده بان و نماد. تهیه شده توسط #یلدا با شما، تا رسیدن به استقلال کامل. شناسه ی دریافت پیشنهاد و محتوای آموزشی، @Blind_shop لینک کانال: @blindness_skills لینک گروه: @blindness_skills1

0 نظر