‌ روش تشخیص و #پرداخت_قبوض خدماتی بدون کمک گرفتن از افراد بینا، با استفاده از برنامه ی کاربردی #آپ /محسن ندرلو، و یک آموزش بسیار مفید و کاربردی. امروزه با وجود اینترنت و اسمارت فون ها، روز به روز مقدمات یک زندگی کم دردسر و مستقل برای افراد نابینا بیشتر فراهم میشود و چالش های پیش رویشان یک به یک از بین میرود. تشخیص و #پرداخت_قبض یکی از چالش هاییست که با دسترسپذیرتر شدن اپلیکیشن های مختلف مبتنی بر اینترنت تقریبا رفع شده، و چنانچه که یک فرد نابینا با محیط برنامه هایی نظیر پات، آپ و ... آشنا باشد، به راحتی میتواند #قبوض_خدماتی مختلفش را بدون کمک گرفتن از افراد بینا تشخیص داده، و به صحولت پرداخت نماید. در این پست تصمیم داریم که با محسن ندرلو همراه شده، و با استفاده از برنامه ی آپ، قبوضمان را تشخیص داده، و پرداخت نماییم. پس این شما، و این هم آموزش صوتی روش تشخیص و پرداخت #قبض های خدماتی با استفاده از #اپلیکیشن_آپ از محسن ندرلو. دانلود از همین پست. لینک دریافت آخرین نسخه ی آپ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sibche.aspardproject.app با شما، تا رسیدن به استقلال کامل. شناسه ی دریافت پیشنهاد و محتوای آموزشی، @Blind_shop لینک کانال: @blindness_skills لینک گروه: @blindness_skills1

0 نظر