مژده. در دومین سال فعالیتمان، تصمیم داریم که با گسترده تر کردن مجموعه ی #blindness_skills (#مهارتهایی_برای_نابینایان)، به #نابینایان جویای #استقلال بیشتری در مسیر #استقلال_فردیشان کمک کنیم. به همین منظور، از این پس پست های مهم کانال #blindness_skills در #صفحه_ی_رسمیمجموعه در #اینستاگرام نیز منتشر میشوند، تا به صحولت در دسترس #نابینایان جویای #استقلال، #والدین_دارای_فرزند_نابینا و #معلمان_دارای_دانشآموز_نابینا قرار بگیرند. ذکر این نکته ضروریست که این صفحه دارای پست های #آموزشی و #مقالات اختصاصی نیز خواهد بود. لطفا، ابتدا صفحه ی ما در #اینستاگرام را دنبال( فالو) کرده، و سپس صفحه ی مجموعه را نیز به مانند #کانال و #گروه به نابینایان جویای #استقلال، پدر و مادران دارای فرزند #نابینا و #معلمین دارای #دانشآموز_نابینا معرفی کنید. بی نهایت از همکاریتان سپاسگزاریم. لینک صفحه: https://instagram.com/blindness_skills

0 نظر