‌ بفرمایید عدس پلو! اگر دوست دارید پختن این غذای خوش مزه را به صورت گام به گام آموزش ببینید، لطفا با هانیه صالحی همراه باشید تا با یک فایل صوتی بتوانید به آسانی عدس پلو را تهیه کنید. دانلود از همین پست. با شما، تا رسیدن به استقلال کامل. شناسه ی دریافت پیشنهاد و محتوای آموزشی، @Blind_shop لینک کانال: @blindness_skills لینک گروه: @blindness_skills1

0 نظر