تندیس شرکت روزدارو از جنس زاماک. و ریخته گری کاملا یک تکه بدون جوشکاری و چسب

0 نظر