3 نظر

عالی
سلام هزينه اين تنديس چند؟ ممنون
Farhad
سلام هزينه اين تنديس چند؟ ممنون
سلام به تعداد بستگی دارد و در حدود ۴۰۰ هزار تومان