تندیس شرکت پورا پخش. از جنس زاماک و ریخته گری با ابکاری فورتیک و نیکل پایه کریستال

0 نظر