کامنت فارسی روی کانال‌های تلگرامی
افزودن کامنت‌فارسی به کانال تلگرام
چگونه به کانالم قابلیت کامنت‌گذاری فارسی اضافه کنم؟
یکپارچگی کامل با محیط تلگرام پشتیبانی کامل از زبان فارسی
این بات را به عنوان ادمین به کانال خودتان اضافه کنید تا امکان «نظر دادن» و «کامنت» گذاشتن زیر تمام پست‌هایتان اضافه شود.
 
 
 
 
 
اضافه به کانال تلگرام نمایش روی تلگرام